wprowadzenie Nowy kontroler dla rotor Patrząc do sterownika od źródła LM317

Patrząc do sterownika od źródła LM317

Kontroler rotator

Patrząc do sterownika od źródła LM317

Kontroler rotator