wprowadzenie OM0A CQ WPX 2012 historia Druhé pracovisko OM0A

Druhé pracovisko OM0A

inne miejsce pracy