wprowadzenie Specjalna karta QSL CQ-M Contest QSL lístok OM0A CQ-M Contest

QSL lístok OM0A CQ-M Contest

QSL lístok OM0A CQ-M Contest