wprowadzenie OM0A Test noviniek v JARTS conteste

Test noviniek v JARTS conteste

SHARE
2belka el.inv.V

Po skúsenosti s rušením od okolitých staníc v CQWW RTTY conteste som sa rozhodol pre vylepšenie príjmu a zajednal som 250Hz INRAD filter #708. Je to kvalitný 8-pólový kryštálový filter.

Pre nadchádjaúci CQWW SSB contest som začal plánovať ziskovejšiu anténu na 7MHz. Potrebu vybudovať stožiar kvôli moxon anténe som zavrhol, ale zaujal ma 2on. quad s prepínateľným smerovaním N4TJE . Po zavesení žiariča sa však nedarilo nájsť rezonanciu slučky. Po týždni laboráci som potreboval otestovať vhodnosť použitého drôtu a spravil som z toho jednoduchú inv.V anténu. Rezonančná frekvencia sa hneď našla, impedancia taktiež súhlasila s teóriou. Po reštudovaní anténnej literatúry došlo k realizácii 2on. inv.V beamu, ktorý sa javí výborne.

V samotnom JARTS contest-e nebolo dosť času na serióznejší výsledok. Zameral som sa teda na otestovanie noviniek. Príjem s použitím nového filtra je výrazne lepší. Kým s originálnym 500Hz filtrom počuť aj tri stanice vedľa seba, s novým INRAD filtrom je to skutočne len jedna stanica. Správnosť RTTY dekódovania sa zlepšila, dá sa povedať, že v prípade 3x vyslaného súťažného kódu ho je možné 2x správne prijať.

Inv.V beam chodil tiež výborne, akurát nevšiel čas na otestovanie pri DX spojeniach. V EU pile-upe však pomohol preraziť medzi inými stanicami.

Celkovo v JARTS contest-e 2012 som spravil ako OM0A 106 Stężenie, 13 570 punktów.

SHARE
Poprzednie artykułyCQ WW RTTY 2012 OM0A
Następny artykułCQ WW DX Contest SSB 2012
William OM0AAO / OM0A
Odkąd zacząłem regularnie uczestniczy w amatorskim wyścigu, Pierwszy oddzielnie dla VHF, UHF, później, klub również OM3RKP VKV. Ponieważ dostęp do TA tylko poświęcić tej dziedzinie, zwłaszcza contestingu (CQWW, IARU HF, SSB Liga, OMAC, i inne).