wprowadzenie elementów DK7ZB przyczepność na 20M Środkowej części funkcji DK7ZB

Środkowej części funkcji DK7ZB

Środkowej części funkcji DK7ZB

Środkowej części funkcji DK7ZB

kierunku złącza Box i testowanie