wprowadzenie Kod Rádioamatérsky

Kod Rádioamatérsky

Krótkofalarstwo jest ….

…. taktowny

Nigdy świadomie zachowywać się w takich strefach, aby svojim konaním znepríjemňoval potešenie z vysielania iným rádioamatérom

…. Loyal

To zależy od postępu Krótkofalarstwo, zawsze do dyspozycji i chętnie pomagają innym amatorów w klubie, Jego praca jest zawsze w ramach swoich możliwości i zdolności do pracy na rzecz stara się rozwijać firmę, do której jest.

…. zaawansowane

Stale monitorować postęp technologiczny, próbuje się do poprawy i utrzymania jego wyposażenia w takim stanie, ako to umožňujú najnovšie technické poznatky.

…. Przyjazny

Jeśli o to poproszony, chce zmniejszyć tempo i pracy na pacjenta zespół. Zawsze być przyjazne i przemyślane porady dla początkujących. Gotowość do współpracy i być zrozumienia dla interesów innych – Jest to istotny probierz ducha amatorów.

…. zrównoważony

Radio jest jego pasją. Nie dopuścić, Jego sympatia jest przeszkodą w rodzinie, pracy, szkoły lub innych zobowiązań na rzecz społeczności.

…. patriota

Jest zawsze gotowy do sztuki i spółki sprzęt, i chętni do pomocy państwa.