wprowadzenie WPX Contest! Rabat: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peťo OM6PR i Igor OM6ACI

Rabat: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peťo OM6PR i Igor OM6ACI

Rabat: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peťo OM6PR i Igor OM6ACI