OM0A

введение OM0A
?????????????????, ????? ????, ????? ????????? ??? ??????? ?????, ???????? ?????? ???? ????? ??????, ??????????? ? ????? ???????????, ???????????? ? ??????????? ????????????, ????????, ??????? ????? ????? ???? ? ????????? ???????????? ????????????? ?? ?????? ????????? ? ?? ?????????? ??????. ??? ???????????????????, ??????????? ??????, ???????, ??? ???????, ??????????? ?? ???? ????? ????????. Tímových podujatí sa v minulosti zúčastnilo viacero rádioamatérov: ????? OM6CI, ????? OM7KW, ???? OM6PR, ?????? OM4MM, Miška OM4CX, Gabo OM0AAG, ???? OM0AAB, ???? OM8LA, ???? OM4AQP, ???? OM0AMR, ??? OK1PMA, Oliver VK8DX, ??? OM0AAO, Karči a ďalší, či už priamo alebo nepriamo. V súčasnosti sa OM0A ozýva v pretekoch v kategórii jeden operátor, ktorým je Vilo OM0AAO.