введение Теги CQ World Wide WPX Contest

этикетка: CQ World Wide WPX Contest

Celosvetový WPX contest je založený na princípe nadviazania spojení s čo najväčším počtom rádioamatérskych prefixov. SSB časť sa koná v marci, CW v máji