введение Теги Iaru

этикетка: Iaru

International Amateur Radio Union (Iaru) je medzinárodná rádioamatérska organizácia, ktorá háji záujmy rádioamatérov od roku 1925.