введение Теги OM4Q

этикетка: OM4Q

OM4Q je contestová značka rádioklubu Manín sídiliaceho v Považskej Bystrici. Rádioklub sa pravidelne zúčastňuje SSB, CW a RTTY pretekov na KV, aj VKV.