введение Теги Q-100 2-Es'Hail

этикетка: Q-100 2-Es'Hail

Geostacionárny satelit umožňuje komunikáciu rádioamatérov cez pol zemegule. Uplink je v pásme 13cm, downlink v pásme 3cm