введение Теги RTTY

этикетка: RTTY

Komunikácia cez RTTY využíva digitálny prenos dát, tzv. ďalekopis. RTTY vysielač vysiela kontinuálnu nosnú frekvenciu, ktorá podľa vysielaných znakov posúva svoju frekvenciu medzi dvoma odlišnými frekvenciami.