введение OM0A ??????? CQ WPX SSB 2013 ???????

??????? CQ WPX SSB 2013 ???????

ДОЛЯ
CQ WPX štatistika spojení OM0A

?????? ??????? CQ WPX SSB som šiel v niektorej multi kategórii, ????? ????????????, ?? ? ??????????. Do contestu sa rysovalo niekoľko noviniek a podľa nich som zvažoval výber kategórie. ?? ??? ?????? ?? ????????, ???? ????,, že nový koncový stupeň ešte nebude hotový. V záhrade vyrástla polovičná K9AY (?????? 80m/40m), ? ???????? ??? ? ????????? SDR. ????? ??? ????? ???????, ????????, ???? ?????????. ?? ??? ?????? ?? ????? ??? ???????? ??????? ???, ? ????? ? ?????????? ?????? ???????. ????? ????????? ?? ?????? OM7KW ? ?????? SingleOp ?????????????? ?????? ????? ????????, kategóriu ktorá je obľúbená pre jednoduchosť setupu a konkurencia v nej býva veľká.

Zo strategického hľadiska som naplánoval rozložiť 36 hodín možnej prevádzky tak, že vypustím prvú hodinu a sústredím sa prevažne na nočné hodiny, keďže spodné pásma chodia odtiaľto výrazne lepšie. Nezanedbateľný aj dvojnásobný bodový prínos oproti vrchným pásmam. A keďže 100W nie je veľmi priateľské CQ štýlu, pôjdem S&P štýl.

V rámci stratégie som nadeklaroval aj „goals”, hodinové ciele, v N1MM logu. Štatistika potom ukazuje, aký je QSO rate oproti plánu. A samozrejme som pridal aj LiveScore. Sú to motivačné faktory, lebo súťažiť sám v SingleOp kategórii dáva zabrať aj psychike.

Priebeh contestu bol výborný, N1MM prakticky stále ukazoval, že som nad úrovňou cieľa. Podmienky šírenia boli rozkolísané, objavila sa aj Aurora. S trochou trpezlivosti sa ale dali robiť aj spojenia do Karibiku a Severnej Ameriky na 40m. Pokúšať sa o to isté na 80m a nebodaj na 160m nemá veľmi zmysel so 100W a jednoduchými anténami.

DX cluster síce zobrazoval početné spoty aj na 10m, ale reálne počuteľných (a urobiteľných) staníc bolo minimum. Takže prím v dennej dobe hrá 15m a 20m. Prevažne 15m je zaujímavé pásmo z hľadiska násobičov. Potešujúce je, že aj vo večerných hodinách prechádzajú stanice na 20m. Predcontestový výhľad na podmienky šírenia nebol veľmi optimistický.

O 23UT si dávam dvojhodinovú prestávku na spánok (za celý víkend som spal tri hodiny) a pokračujem Rate síce nie je vysoký, ale zalogovať napr. NE1C na 40m je 6-krát bodovo prínosnejšie ako UT5 na 20m.

Nedeľňajšie dopoludnie prináša vyrovnanie OM rekordu, ale podmienky šírenia sa výrazne zhošujú. A pretože som oproti plánu nadrobil nejaký čas, nasleduje ďalšia, kratšia prestávka. Turbulencie v šírení priniesli ale aj pozitívne zlepšenie na 10m. A v nasledujúcich hodinách sa podmienky zlepšujú čoraz viac. Riešim dilemupotrebujem si vybrať prestávku, aby som splnil podmienku 36h prevádzky aj keď sa necítim unavene. Rýchlo zbieram spojenia na ešte otvorenom 15m a 20m pásme a keď cítim, že 15m sa zatvára, idem od stanice.

V stanovený čas som späť a stíham spraviť ešte dva násobiče, YW4D a EI3HDB na 20m. Sú tam aj ďalšie signály, ale prebíjať sa smerom cez hory a 100W nejde. Skúšam už aj CQ na nižších pásmach a pre mnohé stanice predstavuje „OM0zaujímavý nasobič. Nakrátko sa tak dá zažiť aj nefalšovaný pile-up.

K záveru pretekov sa však vytrácajú stanice, a zostávajúce nervóznejú. Akonáhle sa objaví spot z clustra, vytvára sa 10-minútový rad staníc. Preto aj rate v posledné dve hodiny je výrazne slabší.

CQ WPX štatistika spojení OM0A
CQ WPX štatistika spojení OM0A

Contest sa končí, в логотипа 1173QSO, čo pri 603 násobičoch dáva 1 573 227 ??????. V livescore som sa snažil dlho udržať nad KZ1M a WP3A, ale obaja mali výborný finiš. ??????????!