введение OM0AAO ??????

OM0AAO ??????

Viliam OM0AAO
?????? OM0AAO

?????? ??????, OM0AAO – OM0A
QTH: ????????? ???????
?????????? ??????????:
om0aao@cq.sk


????? ??? ?? ?????? ??? ????????? rádioamatérčeniu, predovšetkým konštruovaniu ? contestingu. ? ????? ?? ??, kde ako člen tímu K120 som “mrzol” pri desiatkach expedícií po Tatrách, čo sa však vyplatilo napríklad víťaztvom v Portablovej lige a ďalších súťažiach. V tom čase som sa aktívne venoval 11m pásmu.

Так как я начал регулярно участвовать в любительской гонке, первый отдельно для FM, то в клубе OM3RKP также на FM. От получения доступа к Клубу я сосредоточиться только на ту области, особенно Оспаривание (CQWW, IARU HF, SSB Liga, OMAC и другие).

? 2005 som sa stal víťazom 1.Subregionálnych pretekov na VKV. V CQWW SSB Contest-e 2007 som získal v tíme MW5W prvé miesto vo Walese. V ročníku 2007/08 OM Activity contestu som obsadil druhé miesto v kategórii SSB QRO. V UBA Conteste 2008 som sa umiestnil na 5.mieste v kategórii A80LP, v HA DX Conteste na 4.mieste v kategórii 80m SSB High. Na potvrdenie ďalších výsledkov z tohto roku si budem musieť ešte počkať.

Som administrátorom HTTP://www.cq.sk a ďalších rádiomatérskych stránok.

Diplom MW5W z CQWW 2007
Diplom MW5W z CQWW 2007