введение Contestový ?? OM0A Pred CQ WPX contestom

Pred CQ WPX contestom

Miška OM4AQW
Miška OM4AQW

?? ?????? ???? ??? ??????? ?? ????????? ???????? ????????? ?????????? 4 ???????. Mnoho týždňov príprav vyvrcholilo asi 30 ????? ?? kontestom WPX SSB. Devices, ???????, ?????????? ? ????, ???????? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ????????? ????????? ??????? kontestového ??????? OM0A.

Martin OM4AAS
?????? OM4AAS
Peter OM6PR
Peter OM6PR
Miška OM4AQW
Miška OM4AQW
Igor OM6ACI
????? OM6ACI
Števo OM7KW
????? OM7KW
Viliam OM0AAO
?????? OM0AAO