введение Теги Interface

этикетка: интерфейс

Interface je medzičlánok medzi zariadeniami zabezpečujúci napríklad prevod napäťových úrovní či bezpečné oddelenie od periférií