введение OM0A CQ WW DX Contest SSB 2020 15m-om0a-ed1b

15m-om0a-ed1b

Yaesu FT-1000mp-SDR
Сравнение ED1B и OM0A на диапазоне 10 м в CQWW Contest 2020