Úvod WPX Contest

WPX Contest

CQ WW WPX Contest

Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami. S jednou stanicou je možné uskutočniť na jednom pásme jedno QSO. Stanica súťažiaca v kategórii Single Op môže pracovať maximálne 36 hodín, potom musí mať prestávku dlhšiu ako 60 minút.

Vo všetkých kategóriách (i Assisted) je povolené používať DX Cluster.

Termín:
SSB časť – štvrtá sobota od 00:00 UTC až nedeľa v marci do 23:59 UTC
CW časť – štvrtá sobota od 00:00 UTC až nedeľa v máji do 23:59 UTC

Pásmo:
1,8 až 28 MHz okrem pásiem WARC

Mód:

SSB (marec), CW (máj)

Kategórie:
SOSB
SOAB
SOSB LP – max. 100W out
SOAB LP – max. 100W out
SOSB QRP – max. 5W out
SOAB QRP – max. 5W out
SO Assisted
SO Assisted Low Power – max. 100W out
SO Tribander/Single element (TBWIRES) – akýkoľvek typ tribanderu na vyššie pásma s jedným napájačom z TRX a drôtové antény na nižšie pásma. Počas preteku sa v kategórii smie použiť len jeden tribander na 10-15 a 20m a jednoelementové antény (napr.dipóly) na pásma 40, 80, nebo 160m
ROOKIE – pro amatérov s koncesiou max. 3 roky k dátumu pretekov
MULTI-ONE max.jeden TX signál, iba all bands a hight power. Platí 10ti min.pravidlo pri zmene pásma (s výnimkou získania nového násobiča)
MULTI-TWO max.dva TX signály, iba all bands a hight power
MULTI-MULTI bez limitu TX signálov, iba all bands a hight power

Ve všetkých kategóriách je dovolené využívať DX Cluster.

Sútažný kód:
RS(T) + poradové číslo QSO od 001.
Stanice, soutěžiace v kategórii Multi-Multi číslujú QSO zvlášť na každom pásme.

Bodovanie:
QSO so stanicí mimo EU
– 28/21/14 Mhz 3 body
– 7/3,5/1,8 MHz 6 bodov

QSO so stanicou na vlastnom kontinente, ale s inou DXCC
– 28/21/14 Mhz 1 bod
– 7/3,5/1,8 MHz 2 body

QSO s  vlastnou DXCC
– bez ohľadu na pásmo 1 bod

Násobiče:
prefixy 1x za preteky bez ohľadu na pásmo a čas QSO
Príklad: DL1, N1, P40, P41, VE1 …
F/DF4ZL se počíta ako F0
K1AR/3 se počíta ako K3 atď.

Denníky:
do 1.5. SSB čásť; do 1.7. CW čásť vo formáte CABRILLO na:
pre SSB časť: ssb@cqwpx.com
pre CW časť: cw@cqwpx.com