introducción Etiquetas Spriderbeam

etiqueta: viga esparcidora

Spiderbeam je ľahká smerová anténa na konštrukcii z laminátových prútov. Vďaka tomu je vhodná na transport a zároveň veľmi odolná