introducción Etiquetas Anténa

etiqueta: antena

Anténa slúži na príjem a vysielanie elektromagnetických vĺn. Pre rádioamatéra je to rozhodujúci prvok ovplyvňujúci možnosť nadväzovania spojení s ďalšími rádioamatérmi a štúdiom fyzikálnych javov.