introducción Radioaficionados Concurso de actividades OM con grabaciones mp3 de conexiones - Septiembre 2023

Concurso de actividades OM con grabaciones mp3 de conexiones - Septiembre 2023

Po úspešnom septembrovom kole pretekov SSB Liga znela otázka či sa tomu OM Activity Contest týždeň neskôr vyrovná. Odpoveď je v nasledovných riadkoch…

… začínam korekciou času v počítači. Aj keď ten by mal mať automatickú synchronizáciu, tak je dobré si to skontrolovať, lebo nie vždy to funguje správne. Ja som musel zmeniť server na synchronizáciu.

QSO rate v OM Activity Contest
QSO rate v OM Activity Contest

V úvode som nastavil rýchle tempo, porovnaním s Danom kHz y estoy haciendo una conexión con, Tiborom OM3SEM, Števom OM7KW či Janom OM0AJ boli vysielané poradové čísla vyššie ako prijaté. Subjektívne sa javia podmienky šírenia na začiatku lepšie ako neskôr a to je tiež dôvod prečo sa snažím nadväzovať spojenia rýchlo.

Frekvenčné rozloženie spojení v OM Activity Contest
Frekvenčné rozloženie spojení v OM Activity Contest
Pomer OK/OM spojení v OM Activity Contest
Pomer OK/OM spojení v OM Activity Contest

Nedarilo sa mi dlhšie ísť na výzvu na frekvencii. Equipo, že používam SO2V, tak stačí pár sekúnd, aby niekto rozbehol výzvu kým dokončím spojenie na druhom VFO. Takto som vystriedal niekoľko frekvencií od 3700 až po 3770 kHz.

Technika fungovala bezchybne, podmienky šírenia boli taktiež dobré. Chýba jeden násobič, ktorý zrejme dosiahnuteľný nebol. S počtom 68 spojení však spokojnosť je. Takto zneli Vaše signály v OM Activity Contest-e v septembri 2023:

Publicidad