introducción OM0A corregir HB9DTV 2021

corregir HB9DTV 2021

Diplom OM0A za CQ WW DX SSB Contest 2021
Concurso de llave recta húngara 2021

Llamada incorrecta Llamada incorrecta 2021. Llamada incorrecta. Llamada incorrecta 378 concentración. Llamada incorrecta 16 concentración (4,23%) Llamada incorrecta 19 040 puntos. Llamada incorrecta Llamada incorrecta.

Llamada incorrecta:

************************* Llamada incorrecta *************************

 3624 Llamada incorrecta 2021-10-30 0026 OM0A   15  Llamada incorrecta   14 
 3779 Llamada incorrecta 2021-10-30 0112 OM0A   15  Llamada incorrecta   15 
 3613 Llamada incorrecta 2021-10-30 0458 OM0A   15  Llamada incorrecta  14 
 3762 Llamada incorrecta 2021-10-30 0526 OM0A   15  Llamada incorrecta   15 
 3783 Llamada incorrecta 2021-10-30 0545 OM0A   15  Llamada incorrecta  15 
 3706 Llamada incorrecta 2021-10-31 0522 OM0A   15  Llamada incorrecta  15 
 3692 Llamada incorrecta 2021-10-31 0528 OM0A   15  Llamada incorrecta   15 
 3682 Llamada incorrecta 2021-10-31 0531 OM0A   15  Llamada incorrecta  20 
 3710 Llamada incorrecta 2021-10-31 1705 OM0A   15  Llamada incorrecta  14 
 3795 Llamada incorrecta 2021-10-31 1717 OM0A   15  Llamada incorrecta  14 
 3694 Llamada incorrecta 2021-10-31 1949 OM0A   15  9Llamada incorrecta  15 
 3672 Llamada incorrecta 2021-10-31 2337 OM0A   15  Llamada incorrecta   14 

*********************** Llamada incorrecta ***********************

 3728 Llamada incorrecta 2021-10-30 0426 OM0A   15  Llamada incorrecta   15 Llamada incorrecta 
 3626 Llamada incorrecta 2021-10-30 2050 OM0A   15  Llamada incorrecta  14 Llamada incorrecta 
 3643 Llamada incorrecta 2021-10-31 1729 OM0A   15  Llamada incorrecta  14 corregir HB9DTV

********************** corregir HB9DTV **********************

 3762 Llamada incorrecta 2021-10-30 0526 OM0A   15  Llamada incorrecta   15 corregir HB9DTV

Publicidad