Einführung Stichworte N1MM

Etikett: N1MM

N1MM, v novej verzii N1MM+, je výborný rádioamatérsky denník pod Windows-om. Obsahuje DX cluster, bandmapu, riadenie rádiostanice, dávač výzvy a mnohé ďalšie funkcie.