introduzione tag HA7PL

etichetta: HA7PL

Laszlo Dallos HA7PL je jedným z rádioamatérov, ktorí spolu s Lacom HA6NL a ďalšími sa venujú rádioamatérskemu vysielaniu z rôznych krajín a oblastí.