introduzione tag Contest

etichetta: concorso

Contest je rádioamatérsky pretek. Princípom takýchto pretekov býva v stanovenom čase nadviazanie čo najväčšieho počtu spojení s inými stanicami.