introduzione tag HA6NL

etichetta: HA6NL

Laszlo Foldi HA6NL je známy contestman a aktivátor rôznych rádioamatérskych programov. V rámci contestových aktivít pracoval aj z OM0A