wprowadzenie tagi HA6NL

etykieta: HA6NL

Laszlo Foldi HA6NL je známy contestman a aktivátor rôznych rádioamatérskych programov. V rámci contestových aktivít pracoval aj z OM0A