introducción OM0A CQ WW RTTY 2012 OM0A

CQ WW RTTY 2012 OM0A

FT-2000
FT-2000
Zona Conexiones Cuerpo Zóny/Krajiny/K a VE štáty
21MHz 173 426 22/47/14
TOTAL 173 426 83
RESULTADO 35 358

Zaujímavá skúsenosť ísť RTTY contest. Kvôli časovému obmedzeniu som si vybral len jedno pásmo, 15m. Naberal som skúsenosti. Asi najpodstatnejšie je, že ani štandardný 500Hz filter nie je dostatočný pre QRM vo veľkých pretekoch. En el caso de, že by bol vymieňaný kód zložitejší, bolo by v rušení obtiažne mnoho staníc správne dekódovať.

Neskôr sme s Jankom OM8LA porovnávali MixW2 a MMVARI engine na príjem. Rozdiely nie sú veľké, dokonca MMVARI dekódoval v niektorých situáciách lepšie. MixW2 má však príjemnejšie ovládacie prostredie. Janko poradil aj nejaké tipy ohľadom contestových makier.

Publicidad