introduzione tag SDR

etichetta: SDR

SDR (Software-defined radio) je obvodová technológia rádiostanice, kde filtrovanie a spracovanie signálu je dané softwaromprogramom