Amatérské rádio

Úvod Amatérské rádio
Zřejmě největší skupinu tvoří radioamatéři věnující se navazování klasických rádiových spojení s jinými amatérskými stanicemi, kterých je po celém světě několik milionů. Druhou velkou skupinu tvoří amatéři, kteří se věnují hlavně konstrukci a zkoušení různých elektronických zařízení a antén využitelných v radioamatérské praxi.