Úvod Radioamatérský kodex

Radioamatérský kodex

radioamatér je ….

…. ohleduplný

Nikdy se úmyslně na pásmech nechová tak, aby svým jednáním znepříjemňoval potěšení z vysílání jiným radioamatérům

…. Loajální

Záleží mu na pokroku radioamatérských, vždy je přístupný a ochotný pomoci ostatním radioamatérům v klubu, svou prací se vždy v rámci svých možností a schopností snaží přičinit o rozvoj společnosti ke které přísluší.

…. pokrokový

Soustavně sleduje technický pokrok, snaží se o vylepšování a udržování svého zařízení v takovém stavu, jak to umožňují nejnovější technické poznatky.

…. přátelský

Pokud je o to požádán, ochotně sníží tempo a je při práci na pásmu trpělivý. Vždy má přátelskou radu a je ohleduplný k začátečníkům. Ochotně spolupracuje a má pochopení i pro zájmy jiných – toto je hlavním puncem ducha amatéra.

…. vyrovnaný

Rádio je pro něj záliba. nikdy nepřipustí, aby jeho záliba byla na překážku v rodinných, pracovních, školních nebo jiných povinnostech vůči společnosti.

…. vlastenec

Je vždy připraven svým uměním a zařízením ochotně pomoci společnosti a zemi.