Úvod Rádioamatérsky kódex

Rádioamatérsky kódex

Rádioamatér je ….

…. ohľaduplný

Nikdy sa úmyselne na pásmach nespráva tak, aby svojim konaním znepríjemňoval potešenie z vysielania iným rádioamatérom

…. lojálny

Záleží mu na napredovaní rádioamatérstva, vždy je prístupný a ochotný pomôcť ostatným rádioamatérom v klube, svojou prácou sa vždy v rámci svojich možností a schopností snaží pričiniť o rozvoj spoločnosti ku ktorej prináleží.

…. pokrokový

Sústavne sleduje technický pokrok, snaží sa o vylepšovanie a udržiavanie svojho zariadenia v takom stave, ako to umožňujú najnovšie technické poznatky.

…. priateľský

Ak je o to požiadaný, ochotne zníži tempo a je pri práci na pásme trpezlivý. Vždy má priateľskú radu a je ohľaduplný k začiatočníkom. Ochotne spolupracuje a má pochopenie aj pre záujmy iných – toto je hlavným puncom ducha rádioamatéra.

…. vyrovnaný

Rádio je pre neho záľuba. Nikdy nepripustí, aby jeho záľuba bola na prekážku v rodinných, pracovných, školských alebo iných povinnostiach voči spoločnosti.

…. patriot

Je vždy pripravený svojim umením a zariadením ochotne pomôcť spoločnosti a krajine.