Úvod Čo je to amatérske rádio

Čo je to amatérske rádio

Mapa ďalekých zemí
Mapa ďalekých zemí

Amatérske rádio, inak nazývané aj HAM rádio, je druh rádiokomunikačnej služby, slúžiaci na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu. Je to záľuba, ušľachtilá činnosť, ktorá zvyčajne postihne človeka na celý život. Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že ľudia holdujúci amatérskemu rádiu sa zaoberajú prevažne bezdrôtovým prenosom šuniek na diaľku, ako to dokazuje slovko “HAM”, nie je tomu tak. Prívrženci tohoto hobby sa venujú celému komplexu činností, z ktorého jednou je amatérske vysielanie na príslušných segmentoch rádiového spektra, ktoré majú pre tieto účely vyčlenené.

Čo znamená slovko “HAM”, tak často používané medzi rádioamatérmi ? Je to prostá skratka, ktorá sa skladá z prvých písmen priezvísk troch amerických rádioamatérov, členov Harvardského rádioklubu, pp. Hymana, Almyho a Murraya, ktorí ju používali pred sto rokmi na identifikáciu svojej stanice v éteri. Táto skratka sa tak udomácnila, že keď p. Hyman v roku 1911 v americkom kongrese loboval za väčšiu ústretovosť americkej legislatívy ohľadne amatérskeho vysielania, skoro všetci senátori diskutujúci na túto tému označovali prejednávanú problematiku ako v súvislosti HAMs, s rádioamatérmi. Časom sa dané označenie vžilo v celosvetovom meradle a používa sa dodnes ako skratka vyjadrujúca názov rádioamatér.

Prevádzka rádioamatérskej stanice
Prevádzka rádioamatérskej stanice

Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice, ktoré stanovujú práva a povinnosti držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc, definujú amatérske vysielanie ako Amatérsku službu, čo rádioamatérov stavia na rovinu iným službám činným v éteri a zaručuje im určitý stupeň ochrany pred nežiaducimi vplyvmi ako je napr.: rušenie jej prevádzky inými používateľmi rádiového spektra. Všetky amatérske stanice komunikujúce na tom ktorom pásme majú rovnaké práva, nik by si nemal prisvojovať akékoľvek privilégiá. Žiaľ, občas je možné pri práci na rádioamatérskych pásmach stretnúť aj takých ľudí, ktorí si tiež hovoria amatéri, ale snažia sa byť rovnejší ako ostatní. Ochranu pred hlúposťou takýchto nespratníkov nedokáže zabezpečiť žiadny štatút, s tým sa musia vysporiadať rádioamatéri sami.