Úvod OM0AAO Viliam

OM0AAO Viliam

Viliam OM0AAO
Viliam OM0AAO

Viliam Petrík, OM0AAO – OM0A
QTH: Ivanovce
Kontakt:
om0aao@cq.sk


Vyše desať rokov sa venujem rádioamatérčeniu, predovšetkým konštruovaniu a contestingu. Začínal som na CB, kde ako člen tímu K120 som “mrzol” pri desiatkach expedícií po Tatrách, čo sa však vyplatilo napríklad víťaztvom v Portablovej lige a ďalších súťažiach. V tom čase som sa aktívne venoval 11m pásmu.

Od roku som sa začal pravidelne zúčastňovať rádioamatérskych pretekov, najprv samostatne na VKV, neskôr v klube OM3RKP tiež na VKV. Od získania prístupu na KV sa venujem len tejto oblasti, predovšetkým contestingu (CQWW, IARU HF, SSB Liga, OMAC a iné).

V roku 2005 som sa stal víťazom 1.Subregionálnych pretekov na VKV. V CQWW SSB Contest-e 2007 som získal v tíme MW5W prvé miesto vo Walese. V ročníku 2007/08 OM Activity contestu som obsadil druhé miesto v kategórii SSB QRO. V UBA Conteste 2008 som sa umiestnil na 5.mieste v kategórii A80LP, v HA DX Conteste na 4.mieste v kategórii 80m SSB High. Na potvrdenie ďalších výsledkov z tohto roku si budem musieť ešte počkať.

Som administrátorom European Hamradio portal a ďalších rádiomatérskych stránok.

Diplom MW5W z CQWW 2007
Diplom MW5W z CQWW 2007