Úvod OM0A Log

OM0A Log

Zadajte značku, ktorú chcete v denníku OM0A z CQ WPX Contest 2009 overiť a kliknite na tlačidlo. Ihneď dostanete odpoveď na ktorých pásmach bolo nadviazané spojenie.