Contestový tím OM0A

Úvod Contestový tím OM0A
Amatérske rádio, inak nazývané aj HAM rádio, je druh rádiokomunikačnej služby, slúžiaci na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov. Je to záľuba, ušľachtilá činnosť, ktorá zvyčajne postihne človeka na celý život.