Einführung Amateurfunk SSB Liga mit MP3-Aufnahmen der Verbindung - März 2024

SSB Liga mit MP3-Aufnahmen der Verbindung - März 2024

KV PA s RE125C
KV PA s RE125C

V termíne marcového kola SSB Ligy sa koná aj ARRL DX Contest a na VKV 1.subregionálne preteky. Beide Wettbewerbe haben Auswirkungen auf die SSB-Liga, aj keď každá inak.

Premenlivé podmienky šírenia na krátkych vlnách

Ranné podmienky šírenia zvyknú prechádzať niekoľkými fázami. Od šírenia na väčšie vzdialenosti ku šíreniu prostredníctvom greyline okolo východu slnka po lokálne šírenie. Niekedy je šanca utrafiť aj tzv.smernicový efekt, ktorý umožní veľmi efektívne šírenie rádiových signálov. Počas SSB Ligy sa tak podmienky šírenia môžu aj výrazne meniť.

V marci vychádza začiatok SSB Ligy ešte za zmiešaných podmienok šírenia. V pásme 80 metrov sa v jednom momente dá komunikovať so stanicou 300 aj 3000 km vzdialenou. Začiatok marcovej SSB Ligy tak vychádza na čas, keď sa stanice pokúšajú o spojenia s americkými a kanadskými stanicami. Na to sú zväčša potrebné veľké výkony, čo pri obmedzenom priestore na pásme vytvára tlačenicu.

Marcová SSB Liga

Hneď po začiatku SSB Ligy uvoľňujem frekvenciu, na ktorej už niekoľko minút robím spojenia. Tesne vedľa spúšťa výzvu chorvátska stanica. Prekvapivo takmer v momente nachádzam voľnú frekvenciu a pokračujem vo výzve, no o jedno nedokončené spojenie prichádzam.

Elektrónkový zosilňovač s RE125C

Používam elektrónkový zosilňovač, ktorý postupne opravujem. Využíva dve RE125C (4-125EIN) elektrónky, čo by umožňovalo aj 500W, ale kvôli skúšaniu ho budím približne na polovicu, teda 250W. Okrem vyčistenia si zosilňovač vyžadoval navinúť novú anódovú tlmivku, vymeniť prepojovací kábel medzi vstupným a výstupný relé, upraviť odbočku na cievke výstupného pí-článku a pridať paralelný kondenzátor k ladeniu 80 m pásma. Zostáva ešte vylepšiť vstupný obvod, kde sú zjavne použité rezistory s veľkou indukčnosťou, čo zhoršuje prispôsobenie. V tomto sú veľkými pomocníkmi analyzátory ako nanoVNA. Okrem toho ešte kozmetické detaily ako nový nástrek panelov a ako posledné budú aj nové stupnice pre ladenie zosilňovača.

QRM v SSB Lige

Vzhľadom na veľkú úroveň rušenia je náročné používať druhý prijímač na FT-1000MP. Väčšina spojení je na výzvu. Až v závere hodiny, ktorej sa zúčastňujem SSB Ligy, sa vyberám ladiť a hľadať stanice. Stále sa objavujú nové značky, čo je spôsobené aj spomínanými 1.subregionálnymi pretekmi. Na ne často rádioamatéri putujú na kóty, kde popri VKV spravia aj niekoľko spojení v SSB Lige. Takto sa na pásme objavia aj značky, ktoré nie sú bežné. Napríklad OK1FUJ:

a taktiež OK1ES:

Potešením je dvojspojenie s OK7VU a OK7MU:

Hier ist eine Verbindungskarte disponuje veľkým výkonom, ale operátorsky by asi bolo čo zlepšiť:

Začiatok nenaznačoval, že sa k sto spojeniam priblížim. Tu sú:

Anzeige