introducción OM0A CQ WW SSB Contest 2014

CQ WW SSB Contest 2014

COMPARTIR
Displej Yaesu FT-1000MP

Pri hľadaní nevšedností CQ WW sme s Oliverom OM0ARX (MW0JRX) zistili skutočnosť, že väčšina operátorov jazdí opakovane tú istú kategóriu. Nás láka objavovať a skúšať aj niečo nové. Čo sme teda vymysleli?

Dvaja operátori nie sú na tento svetový contest nekonukurencieschopným tímom. Hľadali sme preto alternatívu, akoby sme si mohli zavysielať obaja. Riešením sú dve jednopásmové kategórie. Zostávalo však vyriešiť otázkuktoré? Dali sme hlavy dohromady a výsledkom bolo OM0A (op.OM0AAO) SOSB 80m LP Ass. un OM0ARX SOSB 40m LP Ass.

Je známe, že CQ WW Contest si vytvára vlastné podmienky šírenia. Tesne pred pretekmi došlo na Slnku k mohutnej erupcii, čoho výsledkom boli vynikajúce podmienky šírenia na 10m (všetci, ktorí tam v conteste boli to určite potvrdia), avšak 80m pásmo bolo poznačené výkyvmi a blackoutmi….

Je to zvláštny pocitna frekvencii počuť stanice robiť spojenia so stanicou, ktorú by za bežných podmienok nebol problém kontaktovaťale nepočuť ju! Paradox prázdneho pásma: trištvrtehodinová šnúra CQ na 3799kHz…. Najpočetnejšie zastúpené zeme: 65x DL, 50x SP, 40x OK. Z OM sa ozvalo 8 Estaciones. Síce bodová hodnota týchto spojení je nula, ale počuť priateľov na pásme je vždy, vždy príjemné

Počas preteku som sa venoval aj pracovným povinnostiam, čo sa prejavilo únavou v druhú noc. Bez niekoľkých prestávok to skrátka nešlo.

OM0A CQ WW SSB 2014 QSO rate 80m
OM0A CQ WW SSB 2014 QSO rate 80m

Záver preteku už ukázal krajšiu tvár 80mlepší rate, lepší pocit. El logotipo es 531QSO (6 dupes), 54 zemí a 9 Zonas. Násobičov je žalostne málo.

COMPARTIR
Artículos anterioresCQ WW RTTY Contest 2014
Artículo siguienteEnviado tarjetas QSL 2015
William OM0AAO / OM0A
Desde que empecé a participar regularmente en la carrera de aficionados, por separado para la primera VHF, más tarde en el club OM3RKP también VKV. Dado que el acceso a la asistencia técnica para trabajar en esta área sólo, principalmente la impugnación (CQWW, IARU HF, SSB Liga, Dippeth y otros).