Úvod OM0A CQ WW SSB Contest 2014

CQ WW SSB Contest 2014

Displej Yaesu FT-1000MP
Displej Yaesu FT-1000MP

Pri hľadaní nevšedností CQ WW sme s Oliverom OM0ARX (MW0JRX) zistili skutočnosť, že väčšina operátorov jazdí opakovane tú istú kategóriu. Nás láka objavovať a skúšať aj niečo nové. Čo sme teda vymysleli?

Dvaja operátori nie sú na tento svetový contest nekonukurencieschopným tímom. Hľadali sme preto alternatívu, akoby sme si mohli zavysielať obaja. Riešením sú dve jednopásmové kategórie. Zostávalo však vyriešiť otázku – ktoré? Dali sme hlavy dohromady a výsledkom bolo OM0A (op.OM0AAO) SOSB 80m LP Ass. a OM0ARX SOSB 40m LP Ass.

Je známe, že CQ WW Contest si vytvára vlastné podmienky šírenia. Tesne pred pretekmi došlo na Slnku k mohutnej erupcii, čoho výsledkom boli vynikajúce podmienky šírenia na 10m (všetci, ktorí tam v conteste boli to určite potvrdia), avšak 80m pásmo bolo poznačené výkyvmi a blackoutmi….

Je to zvláštny pocit – na frekvencii počuť stanice robiť spojenia so stanicou, ktorú by za bežných podmienok nebol problém kontaktovať – ale nepočuť ju! Paradox prázdneho pásma: trištvrtehodinová šnúra CQ na 3799kHz…. Najpočetnejšie zastúpené zeme: 65x DL, 50x SP, 40x OK. Z OM sa ozvalo 8 staníc. Síce bodová hodnota týchto spojení je nula, ale počuť priateľov na pásme je vždy, vždy príjemné…

Počas preteku som sa venoval aj pracovným povinnostiam, čo sa prejavilo únavou v druhú noc. Bez niekoľkých prestávok to skrátka nešlo.

OM0A CQ WW SSB 2014 QSO rate 80m
OM0A CQ WW SSB 2014 QSO rate 80m

Záver preteku už ukázal krajšiu tvár 80m – lepší rate, lepší pocit. V logu je 531QSO (6 dupes), 54 zemí a 9 zón. Násobičov je žalostne málo.

Reklama