introduzione Radioamatori SSB League con le registrazioni mp3 del collegamento - Gennaio 2024

SSB League con le registrazioni mp3 del collegamento - Gennaio 2024

Monox tribander anténa na RDM-12 stožiari
Antenna tribanda monox su albero RDM-12

Dopo alcune settimane, quando eravamo alle prese con la malattia in famiglia, Sono all'inizio del nuovo anno della SSB League 2024 ha gradito. È la mattina del 6 gennaio, sviatok Troch kráľov, a množstvo OK a OM rádioamatérov teda začína SSB súťaž na 80m.

Displej Yaesu FT-1000MP
Displej Yaesu FT-1000MP

Keďže o transceiver má záujem aj druhá harmonická (4 roky), tak občas mám niektoré nastavenia zmenené. Takto ušlo mojej pozornosti nastavenie mikrofónneho zisku a kompresie. Tentokrát som si to všimol a nastavil správne.

Pred začiatkom SSB Ligy stihnem pozdraviť ešte pár staníc. Potom už súťaž začína. Striedajú sa momenty, keď volajú tri-štyri stanice naraz s momentami, keď nevolá nikto. Spojenia sú trocha pomalšie ako v iné nesviatočné dni. Veľa spojení na SO2V teda nerobím a púšťam sa aj vyhľadávať. Trocha hnevajú slúchadlá s mikrofónom. Staručké Manta MN40 majú snáď 20 anno. SSB Ligu s nimi dokončím a potom sa pri neskoršej oprave rozpadnú.

QSO rate v SSB Lige 01/2024
QSO rate v SSB Lige 01/2024

V SSB Lige sa každoročne na začiatku ročníka objavia nové značky. Napríklad Juraj OM4AJK:

Takýto výborný signál vyprodukoval Jirka OK1DEZ s QRP:

Prekvapením bol slabý, no predsa počuteľný signál Huberta OK2VIR. Hubert pred časom totiž avizoval definitívne QRT, no napriek tomu sa mu podarilo ešte objaviť na pásme:

Po hodine je v logu 90 concentrazione, ktoré sú tu zaznamenané:

Pubblicit?