wprowadzenie Contestový przez OM0A OM VHF Low Power Contest 2017

OM VHF Low Power Contest 2017

Predné Solisko contest portable
Przód Solisko konkurs przenośny

1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, odbędzie się w niedzielę w pierwszy weekend sierpnia (6.8.2017) od 07.00 z 13.00 UTC w strefie 144 MHz.

2) Kategorie:
1. Single aj multi op. − výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupňa, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Punktacja: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 oferta.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po preteku. Adresa: William Petrik, Tatrzańska Łomnica 193, 059 60 alebo log(@)cq.sk .

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.