Úvod Amatérské rádio CQ WW DX SSB Contest 2018

CQ WW DX SSB Contest 2018

FT-2000
FT-2000

27.-28.10.2018 od 00,00 do 24,00 UTC JE CQWW DX CONTEST SSB. Navazují se spojení se všemi stanicemi. Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.

Pro všechny kategorie platí, že všechny RXy i TXy, používané soutěžícím účastníkům, musí být umístěny v kruhu s průměrem 500 m. Pro všechny High Power kategorie platí podmínka, že celkový výkon nesmí být na žádném pásmu větší než 1500 W, přičemž výkon se měří na výstupu PA. Všechny antény používané v contestů musí být fyzicky kabelem připojeny k vysílačem a přijímačem používaným v contestů. Nelze použít stejnou značku pro více kategorií.

Dálkový (vzdálená, dálkově ovládaná) stanice je definována jako soubor vysílačů, přijímačů a antén umístěných v kruhu s průměrem 500 m. Vzdálené přijímače mimo
uvedený kruh jsou zakázány. Je zakázáno spotování vlastní značky nebo žádání o spotování jinými stanicemi.

Při použití dvou nebo více vysílačů na jednom pásmu, MUSÍ být hardwarově
zabezpečené, aby ve stejnou dobu mohl být na pásmu jen jeden signál. Svázaná dvou nebo více vysílačů do střídavého volání výzvy
je zakázáno.

Také je zakázáno dělat pokontestovéúpravy a opravy značek v logu na základě různých
databází, záznamů, emailů apod. V deníku musí být zapsána taková značka, jakou operátor vyšle během spojení. Pro stanice ITU Regionu 1 (patří tam i OM a OK) platí zákaz vysílání mimo povolených pásem, to znamená v pásmu 40 m výše 7200 kHz
a v pásmu 160 m pod 1810 kHz.

kategorie:
A. SINGLE OPERATOR - operátor provádí sám veškeré činnosti související s provozem a logováním spojení. Operátoři v kategorii SOAB mohou měnit pásma kdykoliv. V libovolném čase je dovolen pouze jeden vysílaný signál.

1. SOAB (HP, LP, QRP) - je zakázené využívat DX cluster, skimmer a jiné pomocné sítě a technologie
2. SOSB (HP, LP, QRP) - je zakázené využívat DX cluster, skimmer a jiné pomocné sítě a technologie
3. SOAB Asistovaná (HP, LP, QRP) - je dovoleno využívat DX cluster, skimmer a jiné pomocné
sítě a technologie
4. SOSB Asistovaná (HP, LP, QRP) - je dovoleno využívat DX cluster, skimmer a jiné pomocné
sítě a technologie
B. SINGLE OPERATOR OVERLAY - každý účastník kategorie SO může v logu vyznačit jednu z OVERLAY kategorií. Učiní tak vložením řádku z nadpisem CATEGORY-OVERLAY do hlavičky Cabrillo logu.

1. Classic Operator (KLASICKÝ) - operátor používaiba jeden TCVR, nevyužívá DX cluster a podobné sítě a může v contestů pracovat max. 24 hodin. Pokud má v logu zaznamenanou provoz delší než 24 hodin, bude se mu počítat pouze prvních 24 hodin. Použitý tcvr nesmí být schopen poslouchat během vysílání. Stanice Assisted nebudou hodnoceny v této
kategorii.

2. bažant (ROOKIE) - operátor má koncesi, od vydání jejíž neuplynuly v den contestu
tři roky. V deníku v kolonce Soapbox třeba uvést datum vydání první koncese.

C. MULTI OPERÁTOR (jen všechny pásma) - je dovolenévyužívať DX cluster, skimmer a jiné pomocné sítě a technologie. Počet operátorů není omezen. V libovolném čase je na jednom pásmu dovolen pouze jeden vysílaný signál.
1. Single TX (HP, LP) (MULTI-ONE) - v libovolné 10-minutové periodě je dovoleno pracovat jen na jednom pásmu a jen s jedním vysílačem (= Běh TX). Začátek 10-minutového intervalu se počítá od navázání prvního spojení na příslušném pásmu. výjimka: je dovoleno udělat spojení na jednom dalším pásmu, ale jen v případě, pokud jde o nový násobič (= Multiplikátor TX). I zde je však třeba dodržet 10-minutové pravidlo, t.j. že násobič na dalším pásmu je možné udělat až po uplynutí deseti minut. Násobičový vysílač nemůže volat výzvu. V elektronickém deníku musí být při každém spojení vyznačeny, který TX ho dělal (run nebo multiplier).

2. dva TX (MULTI-TWO): Jsou dovoleny max. dva vysílané signály na dvou různých pásmech současně. Oba vysílače mohou navazovat spojení se všemi stanicemi. V deníku musí být při každém spojení uvedeno, který vysílač spojení udělal. Každý z vysílačů má dovolených max. 8 změn pásma v libovolné celé hodině od 00 do 59 mě.

3. multi TX (MULTI-UNLIMITED): Je dovoleno pracovat současně na všech šesti
pásmech. Na každém pásmu je dovolen pouze jeden vysílač.

soutěžní kód: RS(T) + WAZ zóna (O, OK = 15)

násobiče: země DXCC / WAE plus IG9 / IH9 a zóny WAZ na každém pásmu zvlášť. Stanice / MM se počítají pouze jako zónový násobič.

bodování:
spojení s EU stanicí = 1 b.
spojení s DX stanicí = 3 b.
spojení s vlastní zemí = 0 b.

deníky: se posílají ve formátu Cabrillo přes webové rozhraní na www.cqww.com/logcheck/.

Deník je možné poslat i emailem na adresu: ssb@cqww.com (SSB část), resp. cw@cqww.com (CW část). V názvu emailové zprávy uveďte jen vaši kontestovú značku. Přijetí vašeho deníku server automaticky potvrdí. Papírové deníky se posílají na adresu: CQ WW DX Contest, P. O.Box 481, New Carlisle, ACH 45344, Spojené státy americké. deníky třeba
poslat do pěti dnů po contestů, t.j. do 2.11.2018 23,59 UTC (SSB), resp. 30.11.2018 23,59 UTC (CW).

Nahrávky: každá stanice v kategorii SO, která má ambici umístit se v první pětce celkového nebo kontinentálního pořadí, musí dělat zvukový záznam z celé kontestovej provozu, tak jak ji slyší operátor. Vyhodnocovateľ má právo vyžádat si nahrávku do 120 dní od Deadline pro zaslání deníků.

reklama