Einführung Amateurfunk OM-Aktivitätswettbewerb mit MP3-Aufzeichnungen von Verbindungen – Januar 2024

OM-Aktivitätswettbewerb mit MP3-Aufzeichnungen von Verbindungen – Januar 2024

Slnko z vesmíru
Die Sonne aus dem Weltraum

Zwei fehlgeschlagene Verbindungen stehen definitiv im Protokoll. Bei einer Verbindung erhielt der Sender die falsche Nummer und konnte nicht korrigiert werden. Druhé spojenie evidujem ako duplicitné, no daný operátor tvrdil, že moju značku v denníku nemá. Deklarujem 64 Konzentration und 24 násobičov, čo dáva virtuálnych 1536 Punkte. Samozrejme otázne je, či sa nevyskytnú ďalšie chyby.

V úvode OM Activity Contest-u nie je pre QRP priestor ísť na výzvu. Naopak celkom dobre sa dovolávam a zdá sa, že aj podmienky šírenia prajú. Veľmi silné stanice boli z Východného Slovenska, kde sa popri stabilných účastníkoch pridalo aj niekoľko „nových“ značiek. Napríklad Stano OM8HG, ktorý vysielal taktiež QRP:

Taktiež QRP išiel Lacko OM5LD:

V závere sa snažím nájsť frekvenciu na výzvu, čo sa na tretí pokus darí a prináša to viacerých volajúcich.

Anzeige