Úvod Amatérske rádio OM Activity Contest s mp3 nahrávkami spojení – január 2024

OM Activity Contest s mp3 nahrávkami spojení – január 2024

Slnko z vesmíru
Slnko z vesmíru

Dve chybné spojenia sú určite v denníku. V jednom spojení stanica prijala nesprávne číslo a už sa ho nepodarilo opraviť. Druhé spojenie evidujem ako duplicitné, no daný operátor tvrdil, že moju značku v denníku nemá. Deklarujem 64 spojení a 24 násobičov, čo dáva virtuálnych 1536 bodov. Samozrejme otázne je, či sa nevyskytnú ďalšie chyby.

V úvode OM Activity Contest-u nie je pre QRP priestor ísť na výzvu. Naopak celkom dobre sa dovolávam a zdá sa, že aj podmienky šírenia prajú. Veľmi silné stanice boli z Východného Slovenska, kde sa popri stabilných účastníkoch pridalo aj niekoľko „nových“ značiek. Napríklad Stano OM8HG, ktorý vysielal taktiež QRP:

Taktiež QRP išiel Lacko OM5LD:

V závere sa snažím nájsť frekvenciu na výzvu, čo sa na tretí pokus darí a prináša to viacerých volajúcich.

Reklama