wprowadzenie Radioamatorskich Konkurs aktywności OM z nagraniami połączeń w formacie mp3 - styczeń 2024

Konkurs aktywności OM z nagraniami połączeń w formacie mp3 - styczeń 2024

Slnko z vesmíru
Słońce z kosmosu

W dzienniku na pewno znajdują się dwa nieudane połączenia. W jednym połączeniu stacja otrzymała błędny numer i nie dało się go poprawić. Druhé spojenie evidujem ako duplicitné, no daný operátor tvrdil, že moju značku v denníku nemá. Deklarujem 64 koncentracji i 24 násobičov, čo dáva virtuálnych 1536 punktów. Samozrejme otázne je, či sa nevyskytnú ďalšie chyby.

V úvode OM Activity Contest-u nie je pre QRP priestor ísť na výzvu. Naopak celkom dobre sa dovolávam a zdá sa, že aj podmienky šírenia prajú. Veľmi silné stanice boli z Východného Slovenska, kde sa popri stabilných účastníkoch pridalo aj niekoľko „nových“ značiek. Napríklad Stano OM8HG, ktorý vysielal taktiež QRP:

Taktiež QRP išiel Lacko OM5LD:

V závere sa snažím nájsť frekvenciu na výzvu, čo sa na tretí pokus darí a prináša to viacerých volajúcich.

Reklama