Einführung OM0A CQ WW RTTY 2013 OM0A Geschichte

CQ WW RTTY 2013 OM0A Geschichte

SO2R Setup: Fernstation plus TS450S

Podarilo sa OM0A zalogovať viac ako tisíc spojení v CQ WW RTTY conteste? erraten!

Eine Woche vor dem Rennen dachte ich,, es möglich wäre, zu versuchen, SO2R Setup. SO2R znamená einzigen Betreiber zwei Radios, dh eine Person gleichzeitig auf zwei Geräte arbeiten. ja, Dieses Verfahren ist schwierig – veď mnohokrát je to namáhavé aj s jedným zariadením – aber es ist ein Weg,, die einen effektiveren Betrieb des Wettbewerbs werden kann gemacht. In der Luft wieder ging er 5-Band-W-Diamant-8010 Antenne, sondern nur als slooper. Tune war es notwendig, nur 80m. TCvr lieh Michal OM0AAB, Kenwood TS450S. Der feste TCvr eine lange Zeit weiß vor, so dass ich wusste,, Sie können ohne schmale Filter auf sie verlassen. Logovanie cez N1MM na dvoch PC v sieti, Das ist der Akt, die ganz leicht getan.

da gehen SOAB LP Assisted, rozhodujem sa vyhľadávať a nevolať výzvu. Tých 100W v conteste je ako ísť Porsche SuperCup na Fabii. A sústredím sa na násobiče a US stanice. Sie sind in der Hohen Tatra, so ist es immer schwierig,.

SO2R mich unmittelbar nach dem Start des Rennens kam. vollständig. Stellen, že sa pokúšate opakovane dovolať cenný násobič a minúty utekajú. Nie s SO2R! Die andere Station ist noch frei, dajú sa hľadať iné stanice a medzi volaniami prvej aj vysielať. So rufen Multiplikatoren verlieren keine Zeit. O to, aby bol len jeden vysielaný signál v jednom čase sa postará denník, TX, dass die Blöcke die zweite Station. Obwohl es manchmal passieren, že som sa mierne oneskoril v odpovedi protistanici, ale RTTY relácie sú krátke a sekunda-dve prešla takmer bez povšimnutia

Der Betrieb schöner odsyp, nur habe ich mehrmals für Arbeitsaufgaben unterbrochen. V noci zo soboty na nedeľu si únava vyberá daň a pár hodín spím.

Štatistické rozloženie spojení podľa kontinentov
Statistische Verteilung der Verbindung nach Kontinent

Beide Stationen werden ausgezeichnet, selbst wenn der Kenwood spürt den Mangel an Filter. Pokiaľ je v blízkosti signálu iný silný signál, ten privrie AVC a slabší signál sa stratí. Dennoch am Ende fast 45% Links zu dieser Station.

Hodinové počty spojení OM0A v CQ WW RTTY 2013
Die Uhr zählt in Verbindung OM0A CQ WW RTTY 2013
Hodinové rozloženie násobičov v CQ WW RTTY 2013
Stündlich Verteilung von Multiplikatoren in der CQ WW RTTY 2013
Výsledok OM0A CQ WW RTTY 2013
Ergebnis OM0A CQ WW RTTY 2013

A aká je odpoveď na úvodnú otázku? nicht, fehlgeschlagen – der Zähler angehalten an der Nummer 999.