Amatérske rádio

Úvod Amatérske rádio
Zrejme najväčšiu skupinu tvoria rádioamatéri venujúci sa nadväzovaniu klasických rádiových spojení s inými amatérskymi stanicami, ktorých je po celom svete niekoľko miliónov. Druhú veľkú skupinu tvoria amatéri, ktorí sa venujú hlavne konštrukcii a skúšaniu rôznych elektronických zariadení a antén využiteľných v rádioamatérskej praxi.