Úvod Amatérské rádio SSB Liga s mp3 nahrávkami spojení – december 2023

SSB Liga s mp3 nahrávkami spojení – december 2023

Moxon tribander na RDM-12 stožiari, pod ktorým je inverted V antenéna na 80m
Moxon tribander na RDM-12 stožáru, pod kterým je inverted V antenéna na 80m

Poslední kolo SSB Ligy 2023 poznamenala sluneční erupce. Ta způsobila polární záři v pátek odpoledne. Změny v magnetickém poli Země mají pak za následek nějakou anomálii v podmínkách šíření krátkých vln.

TIP: Propagace WSPR HB9VQQ https://wspr.hb9vqq.ch

Tato webová stránka Vám umožňuje přístup a vizualizaci více než 5 miliard záznamů v databázi WSPR, které sahají až do roku 2008! WSPR je dokonalým nástrojem pro dlouhodobou analýzu šíření, ale také pro rychlou kontrolu Vašich podmínek šíření.

V každém okamžiku, ve dne iv noci, je na celém světě aktivních více než 800 vysílačů a přijímačů WSPR. Z dat a porovnání lze zjistit jak dobře a ve kterém čase jsou krátkovlnná pásma otevřena.

RDM-12 stožár nese všechny antény
RDM-12 stožár nese všechny antény

Tato webová stránka vám pomůže odpovědět na otázky, jako například:

  • Jaké je nejlepší pásmo a čas pro spojení X z Y?
  • Jaký je trend šíření za časové období T?
  • Jak lokální je šíření?
  • Jaký je vliv velkých slunečních událostí na podmínky šíření?
  • Porovnání antén a QTH

Nepřímo umožňuje i srovnání reálného šíření mezi dvěma stanicemi. Příklad: pokud obě stanice vysílají WSPR stejným výkonem v identickém časovém období, z přijatých reportů lze provést srovnání, která anténa a lokalita (QTH) je na vysílání lepší.

Prosincová SSB Liga

Tentokrát jsem použil 100W z transceiveru Yaesu FT-1000MP do antény inverted V na RDM-12. Malý koncový stupeň tentokrát zapnutý nebyl. Zřejmě je to znát, neboť obvyklý úvodní pile-up stanic se nekonal. Poměrně mnoho stanic jsem tak dělal vyhledáváním. Potěšilo spojení se Stanem OM8HG, kterého jsem dlouhou dobu neslyšel. Síla signálů se dost lišila, zatímco některé stanice procházely velmi silně, jiné byly na hranici slyšitelnosti. Po jedné hodině provozu je v logu 88 spojení do 63 okresů, což je mnohem více než signalizoval začátek SSB Ligy. Takto zněly Vaše signály tento měsíc:

reklama