Úvod Amatérske rádio SSB Liga s mp3 nahrávkami spojení – december 2023

SSB Liga s mp3 nahrávkami spojení – december 2023

Moxon tribander na RDM-12 stožiari, pod ktorým je inverted V antenéna na 80m
Moxon tribander na RDM-12 stožiari, pod ktorým je inverted V antenéna na 80m

Posledné kolo SSB Ligy 2023 poznačila slnečná erupcia. Tá spôsobila polárnu žiaru v piatok popoludní. Zmeny v magnetickom poli Zeme majú potom za následok nejakú anomáliu v podmienkach šírenia krátkych vĺn.

TIP: WSPR Propagation HB9VQQ https://wspr.hb9vqq.ch

Táto webová stránka Vám umožňuje prístup a vizualizáciu viac ako 5 miliárd záznamov v databáze WSPR, ktoré siahajú až do roku 2008! WSPR je dokonalým nástrojom na dlhodobú analýzu šírenia, ale aj na rýchlu kontrolu Vašich podmienok šírenia.

V každom okamihu, vo dne aj v noci, je na celom svete aktívnych viac ako 800 vysielačov a prijímačov WSPR. Z dát a porovnaní je možné zistiť ako dobre a v ktorom čase sú krátkovlnné pásma otvorené.

RDM-12 stožiar nesie všetky antény
RDM-12 stožiar nesie všetky antény

Táto webová stránka vám pomôže odpovedať na otázky, ako napríklad:

  • Aké je najlepšie pásmo a čas na spojenie X z Y?
  • Aký je trend šírenia za časové obdobie T?
  • Ako lokálne je šírenie?
  • Aký je vplyv veľkých slnečných udalostí na podmienky šírenia?
  • Porovnanie antén a QTH

Nepriamo umožňuje aj porovnanie reálneho šírenia medzi dvoma stanicami. Príklad: ak obe stanice vysielajú WSPR rovnakým výkonom v identickom časovom období, z prijatých reportov je možné spraviť porovnanie, ktorá anténa a lokalita (QTH) je na vysielanie lepšia.

Decembrová SSB Liga

Tentokrát som použil 100W z transceivera Yaesu FT-1000MP do antény inverted V na RDM-12. Malý koncový stupeň tentokrát zapnutý nebol. Zrejme je to poznať, lebo zvyčajný úvodný pile-up staníc sa nekonal. Pomerne veľa staníc som tak robil vyhľadávaním. Potešilo spojenie so Stanom OM8HG, ktorého som dlhú dobu nepočul. Sila signálov sa dosť líšila, kým niektoré stanice prechádzali veľmi silno, iné boli na hranici počuteľnosti. Po jednej hodine prevádzky je v logu 88 spojení do 63 okresov, čo je oveľa viac ako signalizoval začiatok SSB Ligy. Takto zneli Vaše signály tento mesiac:

Reklama